บริษัทของเรานำเข้าสินค้า GPS Tracker จากประเทศจีนเป็นหลัก  โดยทำการทดสอบและคัดเลือกจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราสามารถทำงานได้ดีตลอดอายุการใช้งาน

เมื่อผนวกกับโปรแกรมที่เราทำการคัดเลือกมาลงในเครื่อง Server ของเราและได้ทำการพัฒนาเสริมขึ้นอีกบางส่วน จึงมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุด

Go to top