GPS Tracker เพื่อรถจักรยานยนต์

เป็นกลุ่มสินค้าที่แยกออกจากรถยนต์ปกติ เน้นการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเนื่องจากแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็ก ถ้าหากใช้ไฟฟ้าไม่เหมาะสมเพียงแค่จอดทิ้งไว้สองสามวันก็อาจจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของรถได้

นอกจากนี้การที่รถจักรยานยนต์เองมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงอาจจะถูกยกหรืออุ้มได้โดยง่าย ระบบการตั้งเตือนจึงจะต้องรองรับการพยามบุกรุกในรูปแบบเฉพาะของรถจักรยานยนต์ด้วยนอกเหนือไปจากการติดตามปกติ