GPS Tracker ติดตามบุคคล

ควรจะเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กมีแบตเตอรี่ภายในที่ทำงานได้ยาวนาน นอกจากนี้การที่บุคคลเข้าภายในอาคารก็อาจจะเป็นสาเหตุที่รับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ได้ การระบุตำแหน่งช่วย ด้วยเสาสัญญาณโทรศัพท์จึงมีประโยชน์มาก

นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถปรับเป็นโทรศัพท์ เพื่อพูดคุยสนทนาได้ด้วย (โทรเข้ามี Ring Tone, โทรออกด้วยเบอร์ที่ตั้งไว้ได้)

 

  • แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานกว่า 10-24 ชั่วโมง (Online Mode+Power Saving)
  • แบตเตอรี่ทำงานได้ 7-10 วัน ในโหมด Stand By
  • บอกตำแหน่งได้ทั้ง GPS และ LBS (เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์)
  • น้ำหนักเบา (75 g. รวมแบตเตอรี่) พกพาสะดวก
  • กันน้ำ, ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก มาตรฐาน IP65
  • โทรเข้า, ออก พูดคุยสนทนาเหมือนโทรศัพท์ได้

 

Go to top