ให้บริการ Server

ในบางกรณีที่ลูกค้ามีเครื่อง Tracker อยู่แล้ว แต่ไม่มี Server ให้ Online, หรือพบปัญหากับ Server ที่เคยใช้บริการอยู่ เพื่อที่จะยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง Tracker ของเดิม เราสามารถนำเครื่อง Tracker เหล่านั้นกลับมาใช้ Online กับ Server ของเราได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครื่อง Online เฉพาะบางรุ่นที่มีข้อมูลการ Online (GPRS protocol) เท่านั้น

 

Go to top