GPS Tracker เพื่อรถจักรยานยนต์

เป็นกลุ่มสินค้าที่แยกออกจากรถยนต์ปกติ เน้นการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเนื่องจากแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็ก ถ้าหากใช้ไฟฟ้าไม่เหมาะสมเพียงแค่จอดทิ้งไว้สองสามวันก็อาจจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของรถได้

นอกจากนี้การที่รถจักรยานยนต์เองมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงอาจจะถูกยกหรืออุ้มได้โดยง่าย ระบบการตั้งเตือนจึงจะต้องรองรับการพยามบุกรุกในรูปแบบเฉพาะของรถจักรยานยนต์ด้วยนอกเหนือไปจากการติดตามปกติ

 

  • ระบุตำแหน่งด้วย GPS และ LBS
  • ตัวเครื่องขนาดเล็ก สะดวกในการติดตั้ง ซุกซ่อนได้ง่าย
  • สั่งตัดเครื่องยนต์หรือสั่งให้หยุดรถจากโทรศัพท์มือถือได้
  • ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก, ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าของรถ
  • มีระบเตือนในกรณีถูกอุ้ม, หรือออกจากจุดจอดโดยไม่ติดเครื่อง

 

Go to top